Hieronder vindt u informatie over de verschillende deelsessies. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag. De sessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. U hoeft zich niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar u stelt op de dag zelf uw programma samen. Het Inspiratieplein kunt u de gehele middag bezoeken. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Hou voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool.U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar. Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk. Deze 'favoriet' wordt onthouden. Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.

Liken sessies
Vindt u een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'. 

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt u een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaatsvinden. Voor het blokkenschema klikt u hier.

Print uw favorieten

Creatieve collectie

Titel: Rotterdam heeft LEF
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Doen
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: Martijn Beerens (Bibliotheek Rotterdam)
Sandy Kardolus (Schiedams LEF)
Els Zeedijk (Bibliotheek Rotterdam)
Annemieke Boxem (Bibliotheek Rotterdam)
Omschrijving: Bibliotheek Rotterdam heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Schiedams LEF en Radar het programma ‘Rotterdam met LEF’ ontwikkeld voor het primair onderwijs. 'Rotterdam met LEF' is een interactieve lesmethode die bestaat uit een kist met boeken over diversiteit, spellen en docentenhandleidingen om diversiteit in de klas bespreekbaar te maken. Bibliotheek Rotterdam levert de lesmethode en coördineert de bijbehorende workshops, Schiedams LEF en RADAR verzorgen de workshops. De werkwijze krijgt in 2019/2020 een vervolg naar het voortgezet onderwijs. In deze actieve workshop vertellen we je over onze aanpak en maak je kennis met de boeken en werkvormen van de lesmethode.
Dit levert de sessie op: Het netwerk van de Bibliotheek in het onderwijs en de diverse (onderwijs)partners vormen een krachtige samenwerking om moeilijke thema's met kinderen bespreekbaar te maken. En hoe kun je dat nu beter doen dan aan de hand van boeken?
Titel: 'Dordrecht Leest Voor' - in alle talen!
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: Eline Mijnster (De Bibliotheek AanZet)
Natascha Salvo (De Bibliotheek AanZet)
Omschrijving: De Bibliotheek AanZet in Dordrecht wil anderstalige gezinnen stimuleren om thuis (meer) voor te lezen. Want een goede voorleescultuur, ook in de moedertaal, voorkomt taalachterstanden. Het probleem is dat deze gezinnen vaak geen boeken in hun eigen taal in huis hebben. Daarom hebben wij samen met een aantal lokale partners 'Dordrecht Leest Voor' opgericht: een nieuwe manier van boeken lenen en delen. Met of zonder Bibliotheekabonnement en met een heuse boekendeelapp. Wij vertellen in deze talk hoe we aan een community bouwen waarin kennis over voorlezen wordt gedeeld. Zo bestrijden we taalachterstanden en leggen we tegelijkertijd verbinding tussen mensen.
Dit levert de sessie op: Veel Bibliotheken onderschrijven het belang van voorlezen in de moedertaal en hebben tegelijkertijd moeite met het bereiken van de doelgroep van anderstaligen. Wij delen in deze talk graag onze opgedane kennis over het bouwen van een community, hoe we op een innovatieve manier boeken uitlenen en hoe we hebben samengewerkt met lokale partners.
Titel: Het Huis van Alle Talen
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: Roel van den Sigtenhorst (OBA (Openbare bibliotheek Amsterdam))
Omschrijving: In Amsterdam wonen meer dan 180 nationaliteiten en worden meer dan 360 talen gesproken. Daar moet je dus iets mee als Bibliotheek! Daarvoor is er nu het Huis van Alle Talen: een vernieuwend en uniek concept. Doel is om een verhalen uit te wisselen in alle talen en een collectie op te bouwen met bijpassende publieksprogramma’s en activiteiten. Zo bevorderen we taalontwikkeling en leesplezier onder jongeren, vluchtelingen of nieuwkomers, en organiseren we activiteiten voor meer ervaren taalliefhebbers. We faciliteren netwerken rondom taal en cultuur en creëren meer kennis en onderling begrip tussen verschillende (sub)culturen.
Het Huis van Alle Talen is meer dan een project: het is een nieuwe, inclusieve manier van werken. Door samen te werken met organisaties en individuen uit verschillende gemeenschappen creëren we niet alleen een actuele en relevante collectie en programma-aanbod, maar blijven we ook in contact met alle doelgroepen. Mooi bijkomende voordeel is dat we hiermee de veranderende behoeften en trends in de stad signaleren en daarop kunnen inspelen.
Dit levert de sessie op: Het concept en de ambities van het Huis van Alle Talen zijn actueel en relevant voor alle bibliotheken. 'Wie zijn onze doelgroepen?' 'Hoe creëren we de grootste relevantie in wat we aanbieden aan deze doelgroepen?' 'Hoe houden we onze collectie en ons programma-aanbod actueel?' 'Hoe bewegen we mee in een steeds sneller veranderende samenleving?' Deze vragen liggen aan de basis van het Huis van Alle Talen. Wij zijn er van overtuigd dat we via dit concept passende antwoorden hebben gevonden die niet alleen ons verder kunnen helpen, maar ook andere bibliotheken. We delen onze inzichten dan ook graag om alle bibliotheken relevant, inclusief en toekomstbestendig te maken.
Titel: Geboden toegang voor mensen met een beperking
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: Herman Heemskerk (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
Eric Groot Kormelink (Clientenbelang Amsterdam)
Eric Velleman (Stichting Accessibility - Expertisecentrum voor toegankelijke ICT)
Omschrijving: Hoe zorg je ervoor dat je als Bibliotheek fysiek en digitaal voor iedereen toegankelijk bent? Dus ook voor mensen met een beperking? Vertegenwoordigers van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Accessibility en Cliëntenbelang Amsterdam vertellen in deze talk hoe je dit succesvol en in samenspraak met de doelgroep zélf aan kunt pakken!
Dit levert de sessie op: Toegankelijkheid staat bij gemeenten hoog op de agenda. Hoogste tijd dus om hiermee pro-actief aan de slag te gaan. Dat zijn we als branche ook wel aan onze stand verplicht: "De Bibliotheek is een algemene publieke voorziening die bezocht en gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding en etniciteit (of beperking). De openbare Bibliotheek kan hiermee bijdragen aan sociale cohesie en gelijke kansen." (midterm review Bibliotheekwet 2017). In deze talk vertellen we hoe zo'n verandering tot stand komt.
Titel: De (on)zin van diverse collecties
Type voorstel: Trending topic
Werkvorm: Debatteren
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: Elma Lammers (Koninklijke Bibliotheek)
Kees Teszelszky (Koninklijke Bibliotheek)
Arno Kuipers (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Alle openbare Bibliotheken in Nederland hebben samen meer dan 25 miljoen boeken en andere media in huis. Dat moet wel een hele diverse collectie zijn! Of toch niet? Om elkaar hierover eens flink aan de tand te voelen, organiseert de KB een levendig debat over de zin en onzin van diverse collecties. En: smartphones bij de hand!
Dit levert de sessie op: Tijdens deze sessie prikkelen we collectioneurs, strategen en programmamakers om na te denken over wat het inhoudt om een diverse collectie te hebben. Willen zij eigenlijk wel een diverse collectie in huis en zo ja, in welke mate sluit hun collectie aan bij de diversiteit in hun werkgebied?
Titel: De kracht van diversiteit: onderbewuste beïnvloeding en creativiteit
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Creatieve collectie
Sprekers: George Parker (TheCreationGame®)
Omschrijving: Ooit wel eens je sleutels kwijt geweest en ontdekt dat ze vlak voor je neus lagen? Een blinde vlek! We zien dingen niet die er wel zijn en zien soms dingen wel die er helemaal niet zijn door angsten en vooroordelen. We kijken niet met onze ogen maar met onze geest. Als illusionist/mentalist maak ik gebruik van communicatieve technieken om die (onder)bewuste geest te beïnvloeden, te openen en te blinderen . Daarmee verberg ik methodes, beïnvloed er gedrag mee en verleid tot het nemen van beslissingen waarvan je niet eens weet dat je ze neemt. Helaas worden die technieken soms op een negatieve manier gebruikt zoals bij oplichterij en fraude. Maar diezelfde technieken worden in de medische wereld (placebo's bv.), marketing en dagelijkse communicatie gebruikt. In deze workshop leg ik een paar technieken uit en help je ze te gebruiken om in de geest en achtergrond van een ander te kruipen en begrip te krijgen van diens perspectief. Zo wordt diversiteit een creatieve kracht. Want het contact tussen twee perspectieven leidt tot een derde die je apart niet had kunnen verzinnen. Net zoals rood en geel een kleur kunnen maken die ze apart niet kunnen maken.
Dit levert de sessie op: Je leert interactie en communicatie technieken om het (onder)bewuste denken te beïnvloeden waarmee je opent die je daarvoor niet eens als deuren zag. Daarmee word je productiever en creatiever en kunt een sfeer positief beïnvloeden. Dat is een krachtige eigenschap in een wereld vol diversiteit en snel dynamische veranderingen. In die wereld is het vertragend en soms destructief om vast te houden aan ideeën die niet meer werken of bijdragen en eindeloos te debatteren/discussiëren over wie er gelijk heeft. Het voeren van een echte dialoog, waarbij je van these en antithese een synthese maakt die die twee overstijgt, bevrijd je uit wat niet meer werkt en creëert mogelijkheden die daarvoor niet bestonden.

Medewerkers matchen

Titel: Wat willen medewerkers?
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Mirjam van Zaalen (Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken | Stichting BibliotheekWerk (SBW))
Karen Florizoone (Jong BibliotheekNetWerk (SBW))
Jeannette Pannekoek (Stichting BibliotheekWerk)
Omschrijving: Door de krappe arbeidsmarkt zijn goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers niet makkelijk te vinden. En dat terwijl onze sector in hoog tempo vergrijst. Juist in deze ‘werknemersmarkt’ moeten Bibliotheken moeite doen om medewerkers te vinden én aan zich te binden. Want hoe zorg je ervoor dat zij graag in jouw organisatie (blijven) werken? Een van de mogelijkheden is door nauw aan te sluiten op hun intrinsieke motivatie: de Public Service Motivation. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers uit de Bibliotheeksector hoog scoren op deze specifieke intrinsieke motivatie.

Karen Florizoone van het Jonge Bibliotheeknetwerk (JBN) en het landelijk HR-netwerk deed onderzoek naar de Public Service Motivation (PSM) in de Bibliotheeksector. Ook keek zij naar de mate waarin balans tussen werk en privé, persoonlijke groei en bijvoorbeeld een goed pensioen belangrijk zijn voor Bibliotheekmedewerkers. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek geven concrete handvatten voor bibliotheken om medewerkers te werven, te selecteren en aan zich te binden. Nieuwsgierig? Kom dan vooral naar deze TEDTalk en laat je inspireren!
Dit levert de sessie op: Karen Florizoone deed onderzoek naar de Public Service Motivation (PSM) in het kader van haar master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Haar onderzoeksresultaten en aanbevelingen vormen een waardevolle informatiebron voor het werven en behouden van medewerkers. De mate van Public Service Motivation bij medewerkers in de bibliotheeksector is nooit eerder onderzocht, maar wel relevant. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is de komende jaren immers een must door de vergrijzing in de sector. Inzicht in de intrinsieke motivatie (PSM) van medewerkers helpt bibliotheken gerichter medewerkers te werven, te selecteren én hen te behouden.
Titel: Diverser personeel. Mooi, en dan?
Type voorstel: Trending topic
Werkvorm: Doen
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Mtinkheni Gondwe (Nuffic)
Omschrijving: Mooi natuurlijk een diverse personeelssamenstelling. Alleen ben je er als organisatie dan nog niet. Hoe zorg je er vervolgens voor dat je medewerkers ook constructief met interculturele verschillen kunnen omgaan? Daar zijn vaardigheden voor nodig zoals intercultureel bewustzijn, interculturele sensitiviteit en interculturele communicatie. Kom naar deze boeiende sessie waarin we uiteenzetten hoe een gebrek aan interculturele vaardigheden een negatieve invloed heeft op integratie, inclusie, sociale veiligheid, leefbaarheid en productiviteit. We verkennen wat je als werkgever en werknemer kunt doen om culturele harmonie te realiseren. In deze interactieve sessie waarin leren van en met elkaar centraal staat, gebruiken we actieve werkvormen zoals rollenspellen, polls, korte debatten en tweegesprekken. En natuurlijk staan de door jullie ingebrachte cases centraal: dan weet je gelijk wat het je oplevert. Kom dus meedoen en ervaar: 'Maak van diversiteit geen last, maar een kracht!'
Dit levert de sessie op: In deze interactieve sessie leer je hoe je intercultureel vaardig(er) kunt worden. En dat is nodig want cultureel homogene samenlevingen zijn verleden tijd. Door mondialisering is de etnische en culturele samenstelling van Nederland, en van vele andere landen, blijvend veranderd.
Titel: Code Bibliothecaire Diversiteit
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Patrick Heemstra (De Bieb Letter)
Omschrijving: De sector is toe aan nieuwe gezichten. Niet alleen op de werkvloer, maar vooral als het gaat om bestuurlijke functies. Belangrijke beslissingen worden meestal niet genomen door mensen met een diverse achtergrond. We weten het wel: onze medewerkers zijn geen directe afspiegeling van de maatschappij, we zijn een 'witte' Bibliotheek. Maar het gebrek aan diversiteit gaat verder dan alleen de kleur van medewerkers, je ziet het ook terug in de collectie en het publiek tijdens bijeenkomsten. Kom er in deze interactieve sessie achter welke blinde vlekken je hebt en creëert. En welke voordelen en verrijking het je oplevert als je een cultureel diverse Bibliotheek bent. Ben je werkzaam in het management, op de werkvloer, tussen de kinderen, tussen de statushouders, kom langs! Heb je een migratie-achtergrond, doe dan zeker mee! Het is tijd voor de Code Bibliothecaire Diversiteit. Denk en doe mee om deze Code samen te stellen en uit te voeren in je eigen organisatie!
Dit levert de sessie op: Samen maken we een Code Culturele Diversiteit voor de Bibliotheeksector. Hiermee kan elke Bibliotheek aan de slag om nieuwe medewerkers te werven en te behouden. Met deze Code geven we diversiteit een stevig fundament. Diversiteit is immers van groot belang voor de sector: het zorgt voor nieuwe perspectieven en verrijkt ons. Laten we ons inzetten voor een Bibliotheek waar meer mensen met een migratie-achtergrond graag willen werken.
Titel: Houd eens een verjongingskuur!
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Debatteren
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Reda van der Putten (Bibliotheek Eemland)
Evelien Kalberg (Bibliotheek Eemland)
Marleen Vis (De Bibliotheek Eemland)
Stijn Lauwen (De Bibliotheek Eemland)
Omschrijving: Volgens het CBS behoren bibliothecarissen tot een van de meest vergrijsde beroepsgroepen. De prangende vraag wie deze vergrijzingsgolf gaat opvangen, wordt met de jaren urgenter. Het antwoord op die vraag lijkt zich bij de Bibliotheek Eemland langzaam af te tekenen: de laatste paar jaar heeft er een behoorlijke instroom van jonge medewerkers op verschillende posities plaatsgevonden. Hoe heeft deze Bibliotheek dat gedaan?
Tijdens deze inspirerende sessie delen jonge medewerkers hun ervaringen over hun (al dan niet geplande) intrede in de branche, het plezier in hun werk en vertellen ze wat de Bibliotheek tot een fijne werkgever maakt. Maar in deze sessie hebben we het ook over wat er kan worden verbeterd in de aantrekking van andere jongere medewerkers en hoe je verborgen kwaliteiten bij de jonge instroom ontdekt. Je gaat naar huis met een aantal ingrediënten voor het verjongingselixer van de Bibliotheek, zodat de natuurlijke verjongingskuur ook bij jouw Bibliotheek kan worden doorgezet.
Dit levert de sessie op: Met deze inspiratiesessie geven we andere bibliotheken inzicht in de motivatie van jongere medewerkers, die andere bibliotheken kunnen gebruiken om te reflecteren op hun eigen organisatie.
Titel: Diversiteit? Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Martin van de Beek (Achmea)
Omschrijving: Nog niet zo lang geleden was Martin van de Beek nog werkzaam in de Bibliotheeksector, onder andere als ontwerper van bibliotheekinrichtingen. Tegenwoordig werkt hij als kwartiermaker bij verzekeraar Achmea om zich in te zetten voor meer inclusiviteit. Een flinke uitdaging zou je zeggen, maar toch is 'Even Apeldoorn bellen' dankzij zijn eigenzinnige en actieve aanpak een van de koplopers op het gebied van inclusie; onder andere door op grote schaal medewerkers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Martin deelt graag zijn aanpak, het succes, maar ook de bijbehorende hobbels en frustraties. Hij legt vervolgens de link tussen Achmea en de Bibliotheeksector: wat kan de Bibliotheek (meer) doen aan diversiteit, inclusie en participatie? Hoe kan de sector bijdragen aan de empowerment van een grote groep die te lang aan de zijlijn van de samenleving heeft gestaan? Wees welkom, laat u inspireren en denk mee!
Dit levert de sessie op: Antoine de Saint-Exupéry schreef: "Als je een schip wil bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee." In deze talk wakkeren we het verlangen naar een inclusieve(re) Bibliotheek die midden in een inclusieve samenleving staat (verder) aan.
Titel: Equality, Diversity, Inclusion – the Library’s Key Challenges in the Community
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Medewerkers matchen
Sprekers: Hannelore Vogt (Direktorin der Stadtbibliothek)
Omschrijving: Libraries are highly focused on diversity and intercultural issues. They play an active role as social meeting places, providing multifaceted activities and services to users of different ethnic and social backgrounds, promoting equal access, and providing users a place to enjoy their own culture. Libraries not only facilitate learning; they engage and connect people to opportunities and thus facilitate access to society and active participation in its culture.
The challenge for libraries is twofold: to create and promote library services for this target group and to implement diversity among the library staff. A knowledge of and general sensitivity to diversity issues among the library staff enable future growth and development. The Cologne Public Library utilizes different approaches in outreach to immigrants, refugees, and the disabled, as well as for staff development. The presentation posits that a diversity-based strategy is the key to successful community-based library work that promotes integration
Dit levert de sessie op:

Buiten betrekken

Titel: Van emotierad tot biebluchtgitaar
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Martin Bergsma (De Bibliotheek Wijchen)
Mirthe Dokter (Zelfstandig theatermaker)
Thom May (Fysio Bosman May)
Faya Reijnen (De Bibliotheek Wijchen)
Omschrijving: De Bibliotheek Wijchen startte in augustus 2018 ‘Het Talentenatelier’. In een reeks werksessies koppelde de Bibliotheek kinderen, professionals en kunstenaars aan elkaar. Zij ontwikkelden samen aan de hand van de methode Design Thinking acht uitdagende activiteiten voor kinderen. Tijdens het traject werkten de kinderen samen met kunstenaars en professionals, ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Creatief denken en probleemoplossend vermogen waren belangrijke onderdelen van de activiteiten.

Van 'emotierad' tot 'teleporteermachine' en van 'zelfdenktent' tot 'biebluchtgitaar': in deze presentatie vertellen kunstenaar, kind en professional hoe ze deze activiteiten hebben ontwikkeld en hoe zij het hele proces hebben ervaren. 'Het Talentenatelier' is uitgevoerd met een subsidie van het Innovatiefonds van de KB. Dit jaar wordt het verder ontwikkeld zodat het een permanente plek in de Bibliotheek krijgt. Meer weten? Kom dan vooral naar deze talk!
Dit levert de sessie op: 'Het Talentenatelier' laat zien hoe je jeugd en partners van buiten de Bibliotheek kunt betrekken om zo nieuwe vormen te ontwikkelen. Het is bovendien een mooi voorbeeld van hoe je kinderen in de Bibliotheek serieus neemt.
Titel: Hoe gaan we om met onze collectie en ons onderwijs?
Type voorstel: Trending topic
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Martijn Wijngaards (Noord-Oost Brabantse Bibliotheken)
Omschrijving: Onze kinderen leven in een realiteit waarin zij tekenopdrachten uit 'Knutselen met Jill' en een 'Paspoortje voor een DIY-queen' binnen de lijntjes mogen inkleuren. Ze leven in een samenleving waarin Star Wars-kleding alleen bij de 'jongens' hangt, ze geconfronteerd worden met glazuurroze series als Prinsessia en Barbie, sprookjes met een happy end en een strakke indeling in roze en blauw. Hoe werken heksenprocessen, de Nashville-verklaring en 16e-eeuwse straatliederen, verhalen die uitgaan van uitsluiting, door in ons onderbewustzijn? Hoe rijmt dat met onze wens voor een inclusieve(re) samenleving? Hoe werken we als Bibliotheek samen met het onderwijs en hoe moeten wij de scholen adviseren? Wat doen we met de voortschrijdende inzichten van de wetenschap? Hoe maak je inclusiviteit zichtbaar in je organisatie? Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze energieke, interactieve talk mét historische onderbouwing.
Dit levert de sessie op: Martijn Wijngaards (NOBB) heeft de afgelopen twintig jaar gewerkt in zowel het onderwijs als de wetenschap en nu verkent hij de wondere wereld van de Bibliotheek als locatiemanager. Hij wil er graag bijdragen aan dat onderwijs, wetenschap en bibliotheek (nog) nauwer met elkaar communiceren en samenwerken. Als vader van twee dochters voelt hij bovendien de grootste urgentie om zich bewust te zijn van zijn eigen gedrag omtrent inclusiviteit en samenwerken. Hij hoopt dat je door zijn verhaal goed geïnformeerd en vol energie de dialoog aangaat in je eigen werkkring.
Titel: The Butterfly Principles
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Aat Vos (Aatvos)
Omschrijving: De maatschappij heeft misschien wel meer dan ooit behoefte aan plekken waar alle mensen, ongeacht hun leeftijd, inkomen of achtergrond zich welkom voelen. Bibliotheken vormen dit soort onmisbare plekken in de publieke ruimte. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw Bibliotheek die plek ook succesvol invult? En hoe kun je alle handvatten inzetten om diversiteit in beeld te krijgen en daar iets mee doen? Creative guide en architect Aat Vos, ontwikkelaar van The Butterfly Principles, heeft ruim dertig jaar ervaring met de ontwikkeling van succesvolle ‘third places’. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder andere de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadtbibliothek Köln en het Luxor Theater Rotterdam. Tijdens deze sessie maakt Aat Vos je aan de hand van tien vragen met betrekking tot onder andere doelgroep, aanbod, service en programmering bewust van alle factoren die het functioneren van jouw toekomstige Bibliotheek beïnvloeden. Wil jij van jouw Bibliotheek een succesvolle inclusieve plek maken? Doe dan vooral mee!
Dit levert de sessie op: Na deze sessie begrijp je hoe een holistische benadering bibliotheken helpt voorwaarden te scheppen voor blijvende sociale verandering. En hoe deze manier van werken de aspecten onthult die nodig zijn om te voldoen aan de behoeften van de samenleving. Er is immers veel meer nodig om een 'third place' te ontwikkelen dan alleen het creëren van faciliteiten voor activiteiten. The Butterfly Principles van Aat Vos helpen om overzicht te krijgen, prioriteiten te stellen en effectief te werken aan een inclusieve plek.

Titel: Design Thinking: wat wil onze klant?
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Wieske van der Velden (Bibliotheek Eindhoven)
Omschrijving: De Bibliotheeksector is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Daardoor ontstaan ook nieuwe vragen: 'Hoe ziet onze toekomst eruit', 'hoe blijven we onze huidige gebruikers bedienen' en 'hoe kunnen we potentiële gebruikers aantrekken?' Oftewel: hoe weten we nu écht wat onze gebruikers willen? Belangrijke vragen waar veel bibliotheken een antwoord op proberen te vinden. Ook de Bibliotheek Eindhoven worstelde met deze vragen en om hierop een antwoord te formuleren schakelde de Bibliotheek innovatieteam Expeditie Anton in. In deze sessie vertelt Expeditie Anton-lid Wieske van der Velden hoe Design Thinking is ingezet bij onderzoek naar de behoefte van internationals in Eindhoven en hoe dit de verwachte uitkomst totaal veranderde. Dus staat jouw Bibliotheek voor de uitdaging om erachter te komen wat jouw gebruiker nu eigenlijk echt wil? Kom dan naar deze sessie, want wij delen graag het antwoord!
Dit levert de sessie op: De Bibliotheeksector is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Hoe blijven we onze huidige en potentiële gebruikers bedienen? Het praktijkvoorbeeld van de Bibliotheek Eindhoven in samenwerking met de Expat Spouses Initiative geeft precies weer waarom het zo belangrijk is om niet vóór de ander te denken, maar om die ander erbij te betrekken en onze aannames te toetsen. Deze manier van werken, Design Thinking, is voor iedere Bibliotheek interessant, omdat het antwoord geeft op alle vragen en dilemma's die nu in deze sector spelen.
Titel: Beat the Boxes!
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Inkie Aarts (De Bibliotheek Haarlemmermeer)
Meliza de Vries (Bibliotheek Haarlemmermeer)
Omschrijving: Hoe breng je als Bibliotheek buurtbewoners bij elkaar die geen contact met elkaar hebben, maar dit wel willen? En hoe kun je literatuur hiervoor inzetten? Die twee vragen vormden de basis van het kunstproject 'Beat the Boxes'.
Hierin werkten Bibliotheek Haarlemmermeer en partners Pier K en RIBW samen met een aantal jongeren met een psychische aandoening. De jongvolwassenen maakten (woord)kunst, waarmee ze lieten zien waar ze staan en waar ze naartoe willen. De jongeren merkten namelijk dat zij geen positief imago in de wijk hadden en wilden graag een andere kant van zichzelf laten zien. Op een expositie in de Bibliotheek in hun eigen wijk, die tegelijkertijd plaatsvond met een festival voor kinderen en ouders, presenteerden zij hun werk. De Bibliotheek als laagdrempelige en prachtige ontmoetingsplek!
Dit levert de sessie op: De Bibliotheek is een uitmuntende plek om buurtbewoners te verbinden die normaal gesproken niet met elkaar in contact staan. Wij zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan om een literair product te creëren dat aansluit op de behandeling en zelfontplooiing van jongvolwassenen met een psychische aandoening.
Titel: Gele hesjes in de Bibliotheek? Ja graag!
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Debatteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Marieke Hezemans (Cubiss)
Ruud Geven (Babel s-Hertogenbosch)
Omschrijving: De gele hesjes rukken op. De kloof tussen mensen met kennis en geld en de mensen die dat niet hebben leidt tot heftige discussies bij mensen op straat en in de media. Het is maar een van de onderwerpen die de laatste tijd in de samenleving veel emoties oproept. Hoe agendeer je dit als Bibliotheek? Hoe organiseer je ontmoeting en debat over spannende onderwerpen? Hoe ga je om met een grote diversiteit aan meningen en opvattingen? En moet de Bibliotheek dit gesprek eigenlijk wel faciliteren? Kom naar dit we-gaan-niks-uit-de-weg-debat onder leiding van Marieke Hezemans van Cubiss en Ruud Geven van Babel (Bibliotheek Den Bosch) en voer hierover met elkaar het gesprek. Op het scherpst van de snede!
Dit levert de sessie op: Het debat over veel maatschappelijke thema's lijkt steeds grimmiger te worden. Bibliotheken hebben de taak ontmoeting en debat te agenderen. Hoe ga je daar dus mee om? Marjo Frenk en Ruud Geven bieden in deze sessie inzicht in 'good practices' en inspireren jullie om het debat in je eigen Bibliotheek niet te schuwen.
Titel: Night at the Library voor en door kinderen!
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Marjolein Hordijk (Bibliotheek Gelderland Zuid)
Lieteke Aalbers (Bibliotheek Gelderland Zuid)
Omschrijving: Na drie succesvolle edities van Night at the Library voor volwassenen vond Bibliotheek Gelderland Zuid de tijd rijp om een speciale kindereditie te organiseren. Al snel ontstond de wens om ook kinderen uit achterstandswijken een kans te bieden om erbij te kunnen zijn. Maar hoe doe je dat? Door een ontzettend leuke samenwerking met de IMC Weekendschool en subsidie van Stichting Leergeld ontstond het programma voor deze geweldige nacht.
De IMC Weekendschool laat nieuwsgierige kinderen kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. De leerlingen volgen op vrijwillige basis lessen op zondag. Zoals zij zelf zeggen: ‘IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren van 10 tot 14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is.’
De leerlingen van de IMC Weekendschool hebben tijdens een lestraject van vier weken het programma voor Night at the Library mogen ontwikkelen, hebben de poster (mede) ontworpen en een promotiefilmpje gemaakt voor social media. Het was een geweldig traject; vol enthousiasme, maar ook vol verrassingen. Wist jij bijvoorbeeld dat marshmallows niet halal zijn? Wij nu wel. Terwijl de leerlingen van alles van ons hebben geleerd, leerden wij andersom van alles van hen en jij nu weer van ons!

Dit levert de sessie op: Neem eens kijkje in de keuken van een bijzonder project waarbij educatie, programma en diversiteit elkaar ontmoeten. Tijdens deze sessie krijg je een heel concreet voorbeeld van hoe je door middel van samenwerking een publiek kunt bereiken dat normaal gesproken buiten het bereik van de Bibliotheek ligt.
Titel: Bibliotheek Rotterdam en het ROC: een gelukkig huwelijk
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Loes Bijl (Bibliotheek Rotterdam)
Hilda Kizilirmak (Albeda)
Gosien Kuiper (Bibliotheek Rotterdam)
Gerard Schrijver (Albeda)
Ellen van Schie (Bibliotheek Rotterdam)
Omschrijving: Hoe zorg je nu voor een diverser personeelsbestand, met meer jongeren en mensen met een andere culturele achtergrond? Bibliotheek Rotterdam en het Rotterdamse Albeda College trekken al jaren samen op: mbo-studenten werken en leren in de bibliotheek, in het Warehouse zorgen studenten Logistiek voor leveren en innemen van wisselende collecties boeken voor 169 locaties van het Primair Onderwijs, studenten Pedagogisch Werk ontwikkelen programma’s rondom voorlezen en het is de intentie om in 2020 de nieuwe Bibliotheek Zuidplein te laten runnen door studenten van het Albeda Collega; natuurlijk onder begeleiding van docenten van het ROC en medewerkers van de Bibliotheek. Hoe hebben de Bibliotheek en het Albeda College elkaar gevonden en wat levert het beide partijen op? Hier hoor je hoe alles over het succes van een krachtigs samenwerking die onder andere zorgt voor meer diversiteit in de Bibliotheek.
Dit levert de sessie op: In deze sessie vertellen we hoe we inspelen op het leren en werken in leerwerkplaatsen van het Albeda College. Het mooie is dat door deze samenwerking er mix ontstaat van culturen, leeftijden en medewerkers en dat er meer jongeren in de Bibliotheek zijn: zowel voor als achter de schermen.
Titel: Diversiteit in programmering: hoe bereiken we álle doelgroepen?
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Efine Pavilons (Bibliotheek Rotterdam)
Sander Slegtenhorst (Bibliotheek Rotterdam)
Natasja Morales (Chicks and the City)
Omschrijving: Rotterdam is een stad met veel nationaliteiten, maar het is niet vanzelfsprekend dat ook alle Rotterdammers de Bibliotheek bezoeken. Wij willen als Bibliotheek Rotterdam dé plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar Rotterdammers graag (terug)komen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een laagdrempelig en divers programma-aanbod in een stad met mensen met een verschillende afkomst, diverse achtergrond en een ander opleidingsniveau?
Daarvoor hebben we een programma ontwikkeld waarin we, in samenwerking met verschillende partners, steeds meer lijn hebben aangebracht in het activiteitenaanbod. Een van die partners is Chicks and the City. Een radioprogramma voor en door meiden in de leeftijd van 15 tot 25 jaar: de meiden helpen bij de presentatie en regie en maken zelf radiouitzendingen. Meer weten over de inzichten die we onderweg hebben opgedaan en over onze succesfactoren? Kom dan naar deze inspiratiesessie!
Dit levert de sessie op: In deze sessie vertellen we over onze nieuwe programmering, de uitgangspunten, de criteria en succesfactoren. De groei van het aantal deelnemers van verschillende leeftijden en achtergronden en de waardering van ons aanbod laten zien dat we op de goede weg zitten in het behalen van onze doelstellingen. Onze inzichten delen wij graag met andere bibliotheken.
Titel: Informatievaardigheden aanleren? 'Brainy' helpt!
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Anders
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Ine Driessen (Bibliotheek Eindhoven)
Robbert Storm (Moved BV)
Omschrijving: Hoe kun je informatievaardigheden een goede plek te geven binnen onderwijs en bibliotheek? Daarvoor heeft de Bibliotheek Eindhoven de samenwerking gezocht met Moved, een Eindhovense startup. In samenwerking met onderwijspersoneel, (onderwijs)adviseurs en software-ontwikkelaars is de prachtige tool 'Brainy' ontwikkeld. Brainy is een uitdagende en gebruiksvriendelijke online onderzoekstool om informatievaardigheden te implementeren in de dagelijkse lesstof. De tool heeft reeds een uitgebreide pilotfase doorstaan, en blijft volop in ontwikkeling. Hier hoor je alles over de kracht van deze samenwerking en natuurlijk maak je kennis met 'Brainy' zelf!
Dit levert de sessie op: Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze informatievaardigheden een goede plek kunnen geven zonder dat leerkrachten het gevoel krijgen dat er weer een vak bij komt. Brainy is hiervoor perfect in te zetten, doordat het gebruiksvriendelijk is en zeer goed te integreren is binnen andere vakken.
Titel: Bibliospel: kruip in de huid van nieuwkomers
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Leyla Tapan (Cubiss)
Andrea Driesse (Cubiss)
Omschrijving: Inburgeren is een belangrijk onderdeel voor nieuwkomers in Nederland. De Bibliotheek speelt hierbij een belangrijke rol. Om nieuwkomers welkom te heten in de Bibliotheek en hen hier wegwijs te maken, is het Bibliospel ontwikkeld. Aan de hand van thema’s zoals ‘wonen in Nederland’, ‘werken & opleiding’ en ‘opvoeding’ maken nieuwkomers kennis met de Bibliotheek. Deelnemers ervaren spelenderwijs hoe ze hun weg kunnen vinden in de samenleving én in de Bibliotheek. Kom langs bij onze stand op het inspiratieplein huid van en maak zelf mee hoe je dat als nieuwkomer ervaart.
Dit levert de sessie op: Hoe is het om ergens te moeten inburgeren? Hoe helpen anderen je de weg in de samenleving te vinden? Wij leggen in onze stand graag uit op welke speelse manier wij nieuwkomers kennis laten maken met de Bibliotheek en de maatschappij.
Titel: Special 'HipHop' taskforce!
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Karen Bertrams (Probiblio)
Jaap van der Doelen (HipHop in je Smoel | https://www.hiphopinjesmoel.com/)
Fariesh Abdoelrahman (Quardinmusic | http://quardinmusic.nl/)
Omschrijving: Je weet dat urban culture groeit en bloeit onder jongeren; muziek is voor hen dé manier om te spelen met taal. Een mooie ingang dus om deze doelgroep te bereiken en in huis te halen. En hoe kun je dat beter doen dan door samen te werken met het succesvolle online platform HipHop In Je Smoel (HIJS)? Zij kennen de doelgroep immers door en door. Vier bibliotheken, Muziekweb en Probiblio vormen samen de 'Hip Hop taskforce!' Deze speciale eenheid ontwierp 'HipHop In Je Bieb', een gezamenlijke programmering en collectie rond hiphop/urban culture. Deze talk van de 'Hip Hop taskforce!' is een pleidooi om buiten de gebaande paden te zoeken naar samenwerkingspartners. Maar ook een dringende oproep aan bibliotheken om hun podia open te stellen voor hiphop en urban culture. Met het pop up-meubel 'HipHop on the road' dat ramvol staat met een spannende collectie en programmering voor deze doelgroep, zoek je de jongeren op waar ze zijn: op festivals en markten, of toch gewoon in je eigen Bibliotheek. Komt dat zien!
Dit levert de sessie op: Jouw Bibliotheek als urban platform voor jongeren? Wij laten je vandaag beginnen en morgen al oogsten. In deze talk hoor je het succesverhaal van 'HipHop in je Bieb': hoe je door passende partners te kiezen het juiste publiek kunt bereiken. En hoe makkelijk je de verbinding legt tussen je jonge, gretige publiek en de Bibliotheek.
Titel: Hoe bereiken we ouderen?
Type voorstel: Praktijkvoorbeeld
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Ton van Vlimmeren (De Bilbiotheek Utrecht)
Mariska Derks van de Ven (De Bibliotheek Utrecht)
Omschrijving: Ouderen worden soms getroffen door eenzaamheid en armoede. Als het dan ook ontbreekt aan voldoende vaardigheden om zich te informeren en de eigen situatie te verbeteren, ontstaat er een kwetsbare situatie. De bibliotheken van de vier grote steden wilden dit probleem aanpakken met het project 'Ouderen in de Wijk'. Nu het project (2015-2022) halverwege is, delen we graag onze ervaringen en blikken we vooruit naar de tweede helft van het project. Het doel is niet alleen om de zelfredzaamheid van vijfduizend ouderen te verbeteren, maar ook om in kaart te brengen hoe ouderen bereikt kunnen worden, wat werkt om hun situatie te verbeteren, welke rol de Bibliotheek daarin speelt en wat dat vraagt van de Bibliotheek en de samenwerkingspartners.
Dit levert de sessie op: Ouderen vormen een onderbelichte doelgroep. De Bibliotheek speelt in maatschappelijk domein een belangrijke rol en draagt hiermee ook concreet bij aan de UN Global Goals.
Titel: Vervallen: Blikopener: leesmethode voor diversiteit in jeugdboeken
Type voorstel: Trending topic
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Sara Van den Bossche (Tilburg University - Departement Culture Studies)
Omschrijving: Let op: Deze sessie is helaas komen te vervallen

'Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind', schrijft Reza Kartosen-Wong dit jaar in Het Parool. Zijn opiniestuk bouwt voort op een column van Sayonara Stutgard, waarin ze pleit voor 'nieuwe', tot dusver ondervertegenwoordigde, poortwachters in de literatuur. Beiden spelen in op een van dé literaire trending topics van de afgelopen tijd: diversiteit en inclusie in (jeugd)literatuur. Wie zelf met jeugdboeken werkt, weet dat het lang niet eenvoudig is om dit thema bespreekbaar te maken. Zwart-witdenken en kort-door-de-bocht-uitspraken zijn grote valkuilen. Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die een scherpe, cultuurkritische kijk vergen van lezers – jong én oud. Deze sessie geeft handvatten voor het behandelen van vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Hoe kan je zelf kritisch en genuanceerd omgaan met de weergave van cultuur en etniciteit in jeugdboeken? Een eerste stap is alertheid kweken voor stereotiepe, simplistische en eenzijdige denkbeelden. Vervolgens is het zaak om alternatieven voor die ideeën te vinden – in het boek of daarbuiten. Kom dus naar deze talk en hoor alles over onze nieuwe leesmethode 'Blikopener' waarin we die uitgangspunten toepassen.
Dit levert de sessie op: Wie belangstelling heeft voor de onderwerpen 'diversiteit' en 'inclusie' in jeugdliteratuur vindt zonder al te veel moeite stapels relevante literatuur. Er zijn boeken vol geschreven over waarom diversiteit en inclusie belangrijke aspecten van jeugdboeken zijn. Aan de (voor)lees- of lespraktijk dragen die echter niet bijster veel bij. Zelden gaan auteurs in op hoe je concreet met deze onderwerpen aan de slag kan gaan. Met het onderzoek naar diversiteit van de Tilburg University in samenwerking met Stichting Lezen gaan we verder dan andere studies. We stellen niet alleen de vraag 'waarom', maar vooral kijken we naar het 'hoe'. Het doel van de leesmethode 'Blikopener' is een model ontwerpen dat houvast geeft bij de analyse van jeugdboeken met specifieke aandacht voor diversiteit en inclusie.
Titel: Iedereen 'Onbeperkt Meedoen'!
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Heleen van Manen (Koninklijke Bibliotheek)
Iacobien Riezebosch (Koninklijke Bibliotheek)
Rosemarie Pomp (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Hoe zorgen we dat iedereen onbeperkt mee kan doen? Toegankelijkheid voor mensen met een beperking tot zowel de Bibliotheek zelf (het gebouw) als tot de dienstverlening (collectie en programmering) is nog altijd niet vanzelfsprekend. Maar er gebeurt ook al wel veel goeds. Heleen van Manen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) vertelt tijdens deze inspiratiesessie over hoe de KB kennis- en ideeënuitwisseling op dit gebied stimuleert via de Biebtobiebsite 'Onbeperkt Meedoen!'. Het is immers prima mogelijk dat mensen met een auditieve, visuele, motorische of cognitieve beperking websites, apps en pdf's kunnen gebruiken, wanneer die tenminste voor hen goed toegankelijk gemaakt zijn. Een deel van het 'digitaal toegankelijk' maken van informatie moet al in de techniek geborgd zijn. Daarnaast moet je zorgen dat vormgeving, teksten en video's voor iedereen te gebruiken zijn. Iacobien Riezebosch van de KB illustreert met een aantal praktijkvoorbeelden wat 'digitale toegankelijkheid' precies betekent en hoe je dit als Bibliotheek kan toepassen.

Wil je na deze presentaties meer weten, vertellen over de activiteiten in je eigen Bibliotheek of je eigen informatie laten checken op 'digitale toegankelijkheid'? Kom dan vooral langs in onze stand op het inspiratieplein!
Dit levert de sessie op: Onbeperkt meedoen is voor iedereen en vooral voor mensen met een beperking belangrijk. Toegankelijkheid verdient aandacht, ook in de Bibliotheek.
Titel: Verdiepingstrack 1: All-Inclusive bibliotheek: hoe integreer je diversiteit in je beleid?
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Debatteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Jellie Tiemersma (Personal Too)
Frans Jennekens (Hoofd Diversiteit NTR)
Noraly Beyer (Promoter Code Culturele Diversiteit)
Bert Hogemans (Directeur-bestuurder OB Gelderland Zuid)
Lily Knibbeler (Directeur Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Veel instellingen, inclusief bibliotheken, worstelen met het thema diversiteit. Vaak gaan we het onderwerp uit de weg omdat het ‘vanzelfsprekend’ is, of omdat we niet precies weten wat we ermee moeten. Men onderschat echter dat van oudsher vernieuwing in kunst en cultuur vaak is voortgekomen vanuit een open blik en nieuwsgierigheid naar de ander, of die ander nu jong, oud, blind, blond, Arabisch of Scandinavisch is.
In deze verdiepingstrack gaat Jellie Tiemersma, directeur van Personal Too (zelf blond, blind en een bitch) met diverse interessante sprekers in gesprek over de vraag hoe we diversiteit en inclusie integraal onderdeel maken van ons beleid. Aan de hand van de vier P’s (programma, personeel, publiek en partners) verkennen we hoe het ‘inclusiever’ moet en kan. En we kijken de kunst af bij andere sectoren. Aan de talkshowtafel zitten onder andere Noraly Beyer (promoter Code Culturele Diversiteit), Frans Jennekens (hoofd Diversiteit NTR) en enkele collega’s uit het veld.
Dit levert de sessie op: Handvatten voor beleid
Titel: Beste Bibliotheek van Nederland
Type voorstel:
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers:
Omschrijving: Beste Bibliotheek van Nederland
Zes finalisten zijn dit jaar in de race voor de prestigieuze verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland: Bibliotheek Deventer, Bibliotheek Dongen (onderdeel van Theek 5), Bibliotheek Harderwijk (onderdeel van de Bibliotheek Noodwest Veluwe), Bibliotheek Leeuwarden (dbieb), Bibliotheek Losser en Bibliotheek Vught (in de Petruskerk). Wilt u weten wie de winnaar wordt van de NBD Biblion Award 2019 en daarmee in de voetsporen treedt van illustere voorgangers als Den Helder en Zwolle, kom dan naar de uitreiking en volg de even spannende als onderhoudende ontknoping. Wees er snel bij, want het aantal zitplaatsen is beperkt.
Dit levert de sessie op:
Titel: Studiogesprek met Noraly Beyer
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Anders
Thema: Buiten betrekken
Sprekers:
Omschrijving: Tijdens verdiepende studiogesprekken gaat Petra Possel op zoek naar drijfveren van haar gast. We krijgen een doorkijkje in wie iemand is, wat hem/haar bezielt en beweegt. Noraly Beyer is bij het grote publiek bekend als presentator van het NOS Journaal. De laatste jaren heeft ze ook haar sporen verdiend in het theater als onderzoeker, actrice en bestuurder. Daarnaast speelde ze een grote rol in de totstandkoming van De Code Culturele Diversiteit; een instrument dat concrete handreikingen biedt om diversiteit in instellingen structureel te verankeren.
Dit levert de sessie op:
Titel: Studiogesprek Joris Luyendijk
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Anders
Thema: Buiten betrekken
Sprekers:
Omschrijving: Tijdens verdiepende studiogesprekken gaat Petra Possel op zoek naar drijfveren van haar gast. We krijgen een doorkijkje in wie iemand is, wat hem/haar bezielt en beweegt. Joris Luyendijk is journalist en schrijver van verschillende bestsellers. In zijn boeken beschrijft hij werelden waarin hij een tijd heeft doorgebracht. Van de bankensector in Londen tot het Binnenhof. Momenteel raakt hij meer en meer betrokken bij het belang van diversiteit.
Dit levert de sessie op:
Titel: Studiogesprek Funda Müjde
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Anders
Thema: Buiten betrekken
Sprekers:
Omschrijving: Tijdens verdiepende studiogesprekken gaat Petra Possel op zoek naar drijfveren van haar gast. We krijgen een doorkijkje in wie iemand is, wat hem/haar bezielt en beweegt. Funda Müjde is een veelzijdige cabaretière, actrice, columniste en presentatrice. Geboren in Turkije en opgegroeid in Zaandam. In 2007 raakte Funda betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Sindsdien is ze veroordeeld tot het gebruik van een rolstoel. ‘Vanaf dat moment vraagt niemand meer waar ik vandaan kom', stelt ze op haar eigen humoristische wijze vast. Een bewogen leven vol verhalen waarvan we veel kunnen leren.
Dit levert de sessie op:
Titel: Verdiepingstrack 2: De wethouder en de wetenschapper
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Bert Wijbenga (Gemeente Rotterdam)
Omschrijving: De samenstelling van ons land verandert continu, maar hoe ‘divers’ Nederland op dit moment werkelijk is, weten we vaak niet omdat we door een ‘verouderde’ bril kijken. Zonder de juiste 'bril’ kunnen we de diversiteit van onze omgeving niet op juiste waarde schatten. In deze interactieve verdiepingstrack zorgen wetenschapper prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder Bert Wijbenga uit Rotterdam dat we weer scherp zien; cruciaal voor elke Bibliotheek, ongeacht grootte en ligging. Centrale vragen in deze track: wat zijn de verwachte maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen voor nu en in de komende jaren? En wat betekent dit voor publieke instellingen, zoals de Bibliotheek?
Dit levert de sessie op: Kennis en inzicht
Titel: Verdiepingstrack 3: Over vooroordelen en het verbinden van tegenstellingen
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Roel Simons (Filmmaker en procesinnovator)
Gideon Sinke (Deep Democracy )
Omschrijving: Wist je dat we onze beslissingen maar met 10 procent van ons bewustzijn nemen? Terwijl er in de andere 90 procent zoveel ongekende wijsheid te vinden is die we ook kunnen inzetten. Onze onbewuste, automatische vooroordelen werken beperkend in een diverse samenleving wanneer we niet breder kijken of dieper graven. We krijgen dan niet het best mogelijke resultaat. In deze verdiepingstrack, misschien wel de spannendste sessie van de dag, ervaar je aan den lijve wat jouw opvattingen betekenen voor anderen en andersom. Aan de hand van de methode van Deep Democracy leer je hoe om te gaan met andersdenkende personen en samen afspraken te maken zonder compromissen te sluiten of te polderen! En hoe je de potentie van een groep volledig kunt benutten. We worden in deze sessie begeleid door Deep Democracy-expert Gideon Sinke, filmmaker en procesinnovator Roel Simons en door studenten van de Denktank Diversiteit uit Tilburg.
Dit levert de sessie op: Betere besluiten en bewustwording
Titel: Libraries and change management in the scope of the German Federal Cultural Foundation
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Debatteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Hassan Soilihi Mzé (German Federal Cultural Foundation )
Omschrijving: With two separate funding programmes, the German Federal Cultural Foundation is currently addressing issues relating to the development of public libraries and change management in cultural institutions. The programme "360° – Fund for New City Cultures" promotes the implementation of social diversity in institutions from all sectors Meanwhile, the programme "hochdrei – Changing City Libraries" strengthens the role of city libraries as cooperative and participatory cultural locations. In addition to the fund, "hochdrei" also facilitates international study trips and open workshops. The presentation gives a brief insight into both programmes.
Dit levert de sessie op:
Titel: Community Engagement at Central and Regional Library Berlin
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Debatteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Volker Heller (Central and Regional Library Berlin)
Jennifer Borsky (Central and Regional Library Berlin)
Omschrijving: Volker Heller, Chairman of Central and Regional Library Berlin, and Jennifer Borsky, Project Manager of the “Topic Room”, invite you to the public library as a community space. They will talk about their understanding of library roles and functions – the library as a Place for civil society. They will give insights in Berlins approach of creating the library as a place for citizens to share their interests, their knowledge, their passions. The library as a platform for diverse communities and user generated content.
Dit levert de sessie op:
Titel: Striving for inclusion: a story of participation and attitude
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Anja Flicker (Stadtbücherei Würzburg )
Omschrijving: I will share our experiences at Würzburg Public Library concerning a variety of aspects where we strive for inclusion and diversity: staff, collection, infrastructure, services and programs.
In our youngest example – concept and design of a new branch library – we try to get better by participation: We use Design Thinking for Libraries to find out about people´s needs including for example persons “at the edge of society” (e.g. refugees, poor or homeless people). We also discuss with the local expert group for disability aspects in building projects. In these discussions we learned, that there is more to it than providing a wheelchair-friendly entrance. Special needs are diverse and everyone likes to act independently, self-directedly and without having to ask for help.
These participation processes opened our blinkers and changed our focus towards inclusion and diversity. We learned that attitude is the basis of everything: the will to facilitate everyone to be an equal part of a diverse group in daily live motivates us to act, to change processes, to offer collections, services and programs, do design for accessibility and usability, to argue with architects...
We found out that striving for diversity is the demanding way, not the easy one.
Dit levert de sessie op:
Titel: Vervallen: Studiogesprek met Jan Terlouw
Type voorstel:
Werkvorm: Anders
Thema: Buiten betrekken
Sprekers: Jan Terlouw ()
Omschrijving: Let op: Deze sessie is helaas komen te vervallen

Tijdens verdiepende studiogesprekken gaat Petra Possel op zoek naar drijfveren van haar gast. We krijgen een doorkijkje in wie iemand is, wat hem/haar bezielt en beweegt. Jan Terlouw (15 november 1931) werkte jaren als natuurkundige, voordat hij in 1971 besloot de politiek in te gaan. Hier was hij onder meer fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en Commissaris van de Koningin in Gelderland. Daarnaast was hij was zeer succesvol als jeugdboekenschrijver met klassieker als oorlogswinter en Koning van Katoren. Ook publiceerde hij met zijn dochter Sanne Reders & Reders-thrillers, nu hebben ze samen een spannende roman geschreven: De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde.
Dit levert de sessie op:

Verhalen vertellen

Titel: WOII-Café verbindt erfgoed en Bibliotheek
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Verhalen vertellen
Sprekers: Georges Elissen (Rijnbrink)
Susanne de Jong (Bibliotheek Deventer / Athenaeumbibliotheek)
Omschrijving: Waarom zijn bibliotheken zo geschikt om met erfgoed- en mediapartners samen te werken? In de Bibliotheek Deventer neemt erfgoed een belangrijke plek in. Zo organiseren de lokale Overijsselse bibliotheken in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO), RTV Oost, Rijnbrink en historische verenigingen in het voorjaar van 2019 een roadshow in de sfeer van het programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’. Bewoners kunnen hun persoonlijke stukken en verhalen uit de WOII meebrengen; een historicus van het HCO schat deze vervolgens op waarde. Het eindresultaat is in 2020 te zien op lokale exposities. In deze sessie zien we de opbrengsten uit de roadshows tot zover. Welke bijzondere verhalen en objecten zijn er naar bovengekomen? Wat werkte en wat niet? Nieuwsgierig? Kom dan naar deze inspiratiesessie over erfgoed en de bieb.
Dit levert de sessie op: Het WOII Café van de Overijsselse Bibliotheken is een inspirerend voorbeeld van een samenwerking tussen Bibliotheek en andere partijen zoals lokale erfgoedinstellingen en mediapartners. Daarnaast toont het de potentie van zowel een grote als kleine Bibliotheek qua publieksbereik, laagdrempelige plek voor verhalen en als huiskamer van de stad.
Titel: Ik bieb! Jij ook?
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Luisteren
Thema: Verhalen vertellen
Sprekers: Ivo Kuijf (Bibliotheek Rotterdam)
Nicole de Jong (Bibliotheek Rotterdam)
Omschrijving: Hoe bereik je een brede doelgroep in een diverse stad als Rotterdam met meer dan 175 nationaliteiten? Bibliotheek Rotterdam doet het met de ‘Ik bieb'-campagne. Daarin tonen we niet alleen de diversiteit van onze producten en diensten, maar laten we ook zien dat de Bibliotheek nog steeds een heel relevante plek is voor iedere Rotterdammer, ongeacht geslacht, leeftijd, interesses en culturele achtergrond. De geselecteerde modellen zijn allemaal echte Rotterdammers en maken gebruik van de producten en diensten van Bibliotheek Rotterdam. Zo 'biebt' Arianne (20) vooral op het station, waar sinds 2017 de stationsbibliotheek geopend is. Ze is fan van die nieuwe vestiging, want in haar drukke leven is ze blij dat ze de nieuwste Dan Brown gewoon op het Centraal Station kan halen. Rafael (66) 'biebt' elke dag. In 1983 verhuisde hij van het Spaanse Cordoba naar Rotterdam. Sindsdien is hij vaste bezoeker van de Bibliotheek: om te kletsen met andere aanwezigen, om El País te lezen of om te grasduinen tussen de Spaanse boeken. Kortom: welk verhaal je ook hebt, Bibliotheek Rotterdam is er voor jou!
Dit levert de sessie op: De campagne ‘Ik bieb’ laat zien hoe je verhalen van een diverse groep bezoekers inzet in je communicatiestrategie. Door middel van storytelling laten we hen hun eigen verhaal vertellen. Niet voor niets is de tagline van de campagne ‘#jouwverhaal’. Uiteraard is de link met de Bibliotheek en haar producten en diensten nooit ver te zoeken. Wat opvalt is dat de verhalen van bezoekers en hun redenen om de Bibliotheek te bezoeken zo divers zijn als de producten en diensten van de Bibliotheek zelf.
De campagne laat ook de waarde zien van een algemene focus, ten faveure van een gerichtheid op één specifiek product. Zo biedt ‘ik bieb elke dag’ de mogelijkheid om aan de hand van het verhaal van Rafael diverse producten en diensten uit te lichten.
En met succes. De algemene tevredenheid van de Bibliotheek stijgt de afgelopen jaren. Bij leden en bezoekers, maar ook andere Rotterdammers.
Rotterdammers konden op ons blog de verhalen teruglezen van de gezichten die ze, verspreid door de stad, zagen op posters, trams, RTV Rijnmond en online. Door de uitingen op die plekken te laten zien waar een bepaalde doelgroep zich bevindt, bereiken we een brede groep Rotterdammers.
Titel: Kleurrijke verhalen (omdat je anders mag zijn)
Type voorstel: Inspiratiesessie
Werkvorm: Doen
Thema: Verhalen vertellen
Sprekers: Marjolein Hordijk (Bibliotheek Gelderland Zuid)
Quirijn Lokker (Zelfstandig ondernemer)
Susanne te Braak (COC Nederland )
Omschrijving: Kleurrijke verhalen verdienen het om verteld te worden. Er zijn veel kinderen die zich anders voelen en waar de reguliere rolmodellen als succesvolle sporters en vloggers niet altijd bij passen. Om deze kinderen de bevestiging te geven dat ze zich zo mogen voelen als ze willen is Bibliotheek Gelderland Zuid een nieuw initiatief gestart: Kleurrijke verhalen. Lokale Dragqueens en –kings hebben prachtige prentenboeken voorgelezen met als thema: ‘anders zijn’.
Tijdens interactieve deze sessie ga je in gesprek met programmamaker Marjolein Hordijk over waarom een bibliotheek kiest voor deze insteek, met maatschappelijk ondernemer Quirijn over waarom je als Draghouse besluit hieraan mee te doen en met Dragking Dan over hoe drag en gender in zijn leven een rol spelen.
Je kunt natuurlijk vragen stellen over het evenement, over de LHBTQI- community of hoe je er als Bibliotheek mee om gaat als de dingen anders verlopen dan jij had gehoopt. We zetten je ook aan het werk. Na deze sessie weet jij wie jouw Drag persona is.
Dit levert de sessie op: Deze sessie biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen in de LHBTQI- community en hoe je daar als Bibliotheek een rol in kunt spelen. Je zult zelden zo’n open kans krijgen om je vragen te stellen en jouw ideeën voor te leggen. Diversiteit kun je namelijk op vele manieren bereiken, en dat begint bij je jeugdprogrammering.
Titel: Sta jij er gekleurd op?
Type voorstel: Trending topic
Werkvorm: Anders
Thema: Verhalen vertellen
Sprekers: Eline Roozeboom (Live Your Story)
Edwin Klazinga (Live Your Story)
Noah Blindenburg (Live Your Story)
Oudail el Omari (Live Your Story)
Omschrijving: Hoe snel oordeel je over iemand op basis van kleur? In hoeverre draag je de geschiedenis van je voorouders met je mee? Waarom heb je als witte Nederlander het gevoel het nooit goed te doen? Hoe is het om thuis in een andere cultuur te leven en een andere taal te spreken dan op school? Deze en andere vragen stellen drie acteurs van theatergezelschap Wunderbaum en Live Your Story in de voorstelling ‘Kleurles’. De acteurs - ieder met een andere culturele achtergrond - interviewden voor deze voorstelling jongeren over hun ervaringen op dit gebied, maar schromen ook niet hun eigen ervaringen te delen. Het levert een spannende en actuele voorstelling op die uiteindelijk een antwoord zoekt op de vraag hoe we diversiteit kunnen koesteren in plaats van kapot te maken.
Dit levert de sessie op: ‘Kleurloos’ wordt op scholen gespeeld, maar komt ook uitstekend tot haar recht op openbare plekken zoals de Bibliotheek: de plek van ontmoeting, nieuwsgierigheid en verhalen. Door theater kun je issues als (voor)oordelen en discriminatie op een laagdrempelige manier aankaarten. Doordat het gespeeld wordt door acteurs die hun eigen verhaal vertellen, identificeert het publiek zich met hen als positieve rolmodellen. Maar daarnaast confronteert de voorstelling het publiek ook (liefdevol) met haar eigen onbewuste vooroordelen en vergroot het bewustzijn. Weten of deze voorstelling ook in uw Bibliotheek gespeeld kan worden? Kom dan naar deze speelse workshop!